Секој ден илјади Филипинци собираат на железничките пруги во Манила, но не со цел да го фати возот.

Така се дојде до работа. Тоа е евтин транспорт, но сигурно. Оние кои се турка количка мора да го следат движењето на возовите да се избегне катастрофа. На количка вози многу: и канцелариски работници, ученици и студенти.

Цената е дваесет центи

Контрола на количка мажите да заработи околу десет долари на ден. Откако железничкиот систем на Филипини беше развиена од доволно, но сега остава многу да се извојува

About